”SMAK Certifiering AB´s affärsidé är att erbjuda kvalitets- och certifieringstjänster till livsmedelsbranschen så att konsumentens behov av bra och säkra livsmedel blir tillgodosett”

SMAK Certifiering AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen där LRF, GRO, ICA, COOP, SABA Trading, LI (Livsmedelsindustrierna) och SPR (Potatishandlarnas Riksförbund) ingår. SMAK Certifiering AB erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet av lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling och restaurang och kan med sin oberoende granskning ge trovärdighet åt producenternas åtaganden när det gäller kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Bakgrund

Svensk Matpotatiskontroll, bildades 1953. Ett halvstatligt företag som genomförde kvalitetskontroller av potatis. 1991 bildades Stiftelsen Potatisbranschen med syfte att verka för matpotatis av god kvalitét. 1995 utökade man med certifieringstjänster med anknytning till lantbruks- och trädgårdsproduktion (IP Sigill). Efter att 2003 blivit ackrediterade för den internationella Europgap-standarden för trädgårdsprodukter blev man 2006 godkänd av Jordbruksverket och Livsmedelverket samt ackrediterade av Swedac, som kontrollorgan för ekologisk produktion enligt EU´s regler.
2007 utökar man med att även utföra certifiering enligt KRAVs regler för att sedan 2012 bli ett renodlat certifieringsbolag. All verksamhet som rör provning och kvalitetsarbete med potatis lämnar SMAK Certifiering AB och utförs istället av Svensk Potatis.

Lokalisering

SMAK Certifiering AB har kontor i Lilla Böslid utanför Halmstad, Rådde Gård utanför Borås, Vreta Kluster utanför Linköping samt huvudkontoret i Alnarp mellan Lund och Malmö. I certifieringsverksamheten arbetar ca 28 revisorer som är placerade runt om i Sverige.

Logo bild

Certifiering inom lantbruk, trädgård och livsmedelsverksamhet

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Martin Riebe
 040-46 26 80

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se