SMAK:s kundsystem sammankopplat med Mitt KRAV


Information för KRAV-certifierade kunder.

Du som är lantbrukare och även kund hos KRAV behöver inte rapportera in dina produktionsuppgifter på fler ställen än i SMAK:s kundsystem. Uppgifterna förs därifrån över till KRAVs kundportal Mitt KRAV.

Om du vill att KRAV t ex marknadsför ditt företag kan det finnas fler uppgifter som KRAV behöver och dessa kan du lägga in direkt på Mitt KRAV.

Tillbaka

© 2020
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl) Tider fr.o.m. v.36:
må, ons: 13.00-16.30, ti, to, fre: 8.30-12.00
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

För fakturafrågor och frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen förnamn.efternamn@smak.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X