GLOBALG.A.P. är en global standard för kvalitetssäkring av livsmedel och prydnadsväxter och har som syfte att säkerställa att marknadens krav på god jordbruks praxis uppfylls. GLOBALG.A.P. certifieringen ska säkerställa krav på livsmedelssäkerhet, hållbara produktionsmetoder, arbetsmiljö, djurhälsa samt ansvarsfull användning av vatten, foder och växtförökningsmaterial. En globalt accepterad standard innebär även att producenten inte behöver ansluta sig till flera olika certifieringar vid försäljning till olika marknader.  GLOBALG.A.P. är nu världens mest implementerade jordbrukscertifieringsprogram.

Vi erbjuder certifiering baserat på GLOBALG.A.P.  IFA (Integrated Farm Assurance) option 1 för följande moduler:

Frukt och grönsaker (FV)

Blommor och prydnadsväxter (FO)

Tröskbara grödor (CC)

Växtförädlingsmaterial (PPM)

GRASP (Arbetsvillkor)

Add-on PLUS (Mc Donalds)

 

© 2020
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl) Tider fr.o.m. v.36:
må, ons: 13.00-16.30, ti, to, fre: 8.30-12.00
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

För fakturafrågor och frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen förnamn.efternamn@smak.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X