Frågor & Svar
 

Varför får jag en förseningsavgift för sent inlämnade produktionsuppgifter?

Om du är certifierad för ekologisk primärproduktion ska din verksamhet uppfylla reglerna i EU:s förordning 834/2007. En av reglerna, artikel 71, gäller årlig inlämning av produktionsuppgifter, d v s vilka skiften och grödor som ska odlas under året. Varje år måste uppgifterna lämnas in till certifieringsbolaget senast det datum som certifieringsbolaget angett. Om du inte lämnar in i tid trots påminnelser blir du debiterad en förseningsavgift. Om produktionsuppgifterna inte lämnas in trots detta kommer certifieringsavtalet att sägas upp och certifikatet dras tillbaka. Datum fastställs årligen, och utgår från Jordbruksverkets sista inlämning för SAM ansökan, och kommuniceras via kundbrev och information på din kundsida.

Även KRAV inhämtar produktionsuppgifter från primärproducenterna. Detta sker genom en integration från SMAK Certifiering AB:s kunddatasystem till KRAV:s Mitt KRAV. D v s du som kund behöver inte registrera uppgifterna mer än på din kundsida på www.smak.se, därifrån förs de över till Mitt KRAV. Läs vidare i KRAV:s regelverk punkt 2.3.3.

Förseningsavgiften debiteras enligt gällande prislista. När du ingår avtal med SMAK Certifiering AB åtar du dig att betala kostnad för revision och certifiering, kompletterande tjänster och tilläggsavgifter enligt SMAK Certifiering AB:s gällande prislista.

Varför får jag en påminnelseavgift för sent inlämnad åtgärdsplan för egenrevision IP?

Som ansluten till IP-standarden är du skyldig att inkomma med en egenrevision de år som revision ej utförs på plats.  Egenrevisionen ska skickas in till det granskande certifieringsorganet. Detta finns beskrivet i Sigill Kvalitetssystem AB:s Allmänna villkor punkt 1.2.4. Egenrevision ska vara inlämnad senast 31 mars enligt punkt 1.2.3 i Sigills Allmänna villkor. Om den inte inkommer i tid tas en förseningsavgift ut för att täcka administrativa merkostnader. De kunder som inte lämnat in åtgärdsplan senast den 31 maj kommer enligt punkt 1.2.3 Sigills allmänna villkor att stängas av från certifieringen.

Förseningsavgiften debiteras enligt gällande prislista. När du ingår avtal med SMAK Certifiering AB åtar du dig att betala kostnad för revision och certifiering, kompletterande tjänster och tilläggsavgifter enligt SMAK Certifiering AB:s gällande prislista.

Varför får jag en grundavgift?

Grundavgiften är en delbetalning av revisionsarvodet och faktureras i början av året.
Vi som kontrollorgan har ett uppdrag som sträcker sig över hela giltighetstiden för din certifiering.
I arbetet ingår bland annat att ha kontinuerlig dialog med dig, standardägarna och myndigheter.

För IP-certifierade kunder utgår endast grundavgiften de år då enbart egenrevision ska lämnas in.

© 2020
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
Växelns öppettider:
Må, Ons: 13:00-16.30
Ti, To, Fre: 08:30-12:00
För frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). För frågor som rör betalning av fakturor och påminnelser vänd dig till Fortnox, minfaktura@fortnox.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X