Ekologisk produktion enligt KRAVs eller EUs regler? KRAV Logo

KRAV-märket är ett mycket väletablerat och känt varumärke för ekologisk produktion. Den höga kännedomen om KRAV-märket är resultatet av man redan 1985 etablerade regelverk och kontrollorganisation, samt började marknadsföra KRAV. Idag driver man ett omfattande marknadsarbete som är till stöd i marknadsföringen, vilket är speciellt viktigt för mindre enskilda producenter som ofta har begränsade resurser. KRAV-märket kompletterar och stärker då det egna varumärket.

EKO EU LogoVillkoren för ekologisk produktion styrs dock i grunden av EU-regler (Rådets förordning (EEG) nr 834 och 889) som är lagstiftning. Lagstiftningen säger att för att man skall få nyttja begrepp som "ekologiskt" eller liknande i marknadsföring eller försäljning krävs att man står under kontroll av myndighet eller kontrollorgan.

För att söka upp certifikat för kunder med ekologisk verksamhet gå tillbaka till startsidan (länken Hem). Klicka på pilen med texten "Certifikat".

Skillnad mellan EU´s regler och KRAVs reglerPremium portalen logo

KRAVs regler för ekologisk produktion bygger på EUs förordningar nr 834/2007 med tillämpningsförordningar,  men inom vissa områden har KRAV ytterligare villkor som skall uppfyllas för att kunna bli KRAV-certifierad. KRAVs regler omfattar även några produktionsområden som inte täcks av EUs förordningar. Detta gäller vattenbruk, restauranger och storhushåll, butik samt fiske.

Licensavgift

Vi tar betalt för KRAV-certifiering enligt samma principer som för EU-certifiering. KRAV tar därutöver ut en licensavgift. Denna debiteras direkt från KRAV.

Avgiften för varumärkeslicensen är densamma oberoende av vilket certifieringsorgan man väljer. Licensavgifterna används för att bevaka och företräda producenternas och branschens intressen i publika sammanhang samt för att ge kostnadseffektiv information till konsumenter. KRAV-certifierade får även fortlöpande information om branschen och marknaden från KRAV.
Uppgift om aktuell licensavgift finns på KRAVs hemsida.

© 2021
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
Öppettider i växeln:
Mån och ons 13:00-16:30
Tis, tors och fre 8:30-12:00
Nu på fredag den 14 maj är växeln stängd
Vi hänvisar till certifiering@smak.se
För frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). För frågor som rör betalning av fakturor och påminnelser vänd dig till Fortnox, minfaktura@fortnox.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X