FältGLOBALG.A.P. är en standard utbredd över hela världen med syfte att öka livsmedelssäkerhet (HACCP) och miljöhänsyn, samt att för konsumenterna visa odlarnas åtagande och förmåga att producera säker och ren mat. Standarden kräver kontroll av internationellt erkända och oberoende kontrollorgan.

GLOBALG.A.P.-standarden är internationell och fick först störst utbredning i Europa eftersom den utvecklats av och i första hand efterfrågas av de europeiska detaljhandelsföretagen. Eftersom Europa importerar mycket frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga delar av världen har standarden allt mer kommit att användas i utpräglade exportländer.

Även de svenska detaljhandelskedjorna har börjat efterfråga GLOBALG.A.P.-certifiering av de producenter som levererar till handelns egna varumärken.

Det finns tre olika vägar får att nå GLOBALG.A.P.-certifiering:

 • Alternativ 1 är att man blir certifierad som individuellt ansluten
 • Alternativ 2 är via gruppcertifiering genom en försäljnings- eller odlarorganisation som har ett eget ledningssystem
 • Alternativ 3 är genom certifiering via en standard som är utvecklad av t.ex. en odlarorganisation och där denna blivit godkänd av GLOBALG.A.P. och håller minst samma nivå som GLOBALG.A.P.

Ett villkor i alla tre alternativen är att alla odlare skall ha en årlig revision, annonserad i förväg, och dessutom förekommer det oannonserade stickprovsrevisioner.

Standarden är uppbyggd på villkor i tre olika nivåer:

 • obligatoriska krav - som måste vara till 100% uppfyllda för att man skall bli godkänd. I första hand har dessa krav fokus på livsmedelssäkerhet.
 • krav - vid sammanräkning måste minst 95% av dessa vara uppfyllda för att man skall bli godkänd. Fokus ligger djuromsorg, miljöfrågor kopplade till bekämpningsmedel och växtnäring, samt arbetsmiljö.
 • rekommendationer - revideras men det finns ingen krav-nivå för hur många av dessa som måste vara uppfyllda. Fokus ligger på naturskydd och biologisk mångfald. 

OBS! Endast på företaget tillämpbara krav revideras och räknas.

Certifieringen byggs upp från en gemensam "All Farms Base"-modul. Om företaget har växtodling lägger man till "Crop Base"-modul + modul för den typ av gröda företaget vill certifiera. Djurgårdar har på motsvarande vis en "Livestock Base"-modul i grunden + modul för de djurslag man vill certifiera.

Mer information finns på: www.globalgap.org

Vi samarbetar med SGS Germany GmbH när det gäller GLOBALG.A.P. för att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig och stabil certifiering. Revisionerna I Sverige och Danmark utförs av SMAK Certifiering AB’s egna revisorer. SGS är ackrediterade och godkända för GLOBALG.A.P. Standarden. Kontakta oss på certifiering@smak.se för mer information.

EUREPGAP-standarden för lantbruk presenterades i september 2003. Tanken var att skapa en internationell standard för lantbruk som kunde fungera som en gemensam norm och som jämförelse mot nationella och regionala system för certifiering. EUREP uppmanade standardägare, typ producentorganisationer, att låta deras system genomgå "benchmarking" mot EUREPGAP-standarden för att underlätta jämförelse och handel med lantbruksprodukter från olika länder och regioner.

Under 2007 presenterades en ny version av standarden där man även integrerat de tidigare fristående standarderna för frukt och grönsaker, prydnadsväxter, samt aquakultur i modulsystemet. Detta för att underlätta samtidig certifiering av företag med blandad produktion. Samtidigt döpes standarden om till GLOBALG.A.P.

Mer information om standarden och innehållet i de olika modulerna finns på: www.globalgap.org

  © 2020
  SMAK Certifiering AB
  Box 42
  230 53 ALNARP

   020-61 62 63 (vxl)
  Växelns öppettider:
  Må, Ons: 13:00-16.30
  Ti, To, Fre: 08:30-12:00
  För frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). För frågor som rör betalning av fakturor och påminnelser vänd dig till Fortnox, minfaktura@fortnox.se.
  Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X