Hästcertifiering

LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har efter önskemål från branschen tagit fram en frivillig certifiering för alla typer av verksamheter med hästhållning, Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. I samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) har även ett anpassat tillägg arbetats fram för certifiering av gymnasieskolor med hästinriktning, Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

LRF Häst logo HNS logo HYN logo

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet logoKvalitetsmärkt Hästverksamhet är en certifiering som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Alla verksamheter kontrolleras utifrån samma krav som ingår i standarden. På så sätt är det som kund lättare att göra ett medvetet val.

Syftet med Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är att få en gemensam standard, där den som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt, kan visa att denne driver en verksamhet i framkant.

 

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium logoKvalitetsmärkt Hästgymnasium är en certifiering som visar att skolan uppfyller vissa kvalitetskrav som branschen ställt upp gällande faktorer kopplade till naturbruksprogrammets hästinriktning.

Syftet med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är att skolor med gymnasieutbildningar inom häst ska kunna visa att de bedriver en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Att undervisning sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig à jour med utvecklingen i branschen.

Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium uppfyller också kraven för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är ett anslutningsvillkor för att ingå i HYN:s partnerskap.

Mer information om certifieringarna finns på LRF Häst och HYN.

Så här går ansökan till:

  1. Fyll i ansökningsblanketten med företagsuppgifter och val av certifiering. Ansökningsblanketten kommer sedan utgöra avtalet mellan dig som kund och SMAK Certifiering AB som certifieringsorgan
  2. Signera och datera ansökningsblanketten
  3. Skicka signerad ansökningsblankett till eller SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 Alnarp
  4. Vi återkommer med en bekräftelse på din ansökan
  5. I samband med bekräftelse av din ansökan skickar vi det aktuella regelverket, allmänna villkor samt information om certifieringsprocessen

Ansökan är ej bindande för betalning. Betalning sker efter utförd revision. Kostnaden för certifiering är uppdelad på tre år.

Prislista

Priser för certifiering

Stödmaterial för dig som har ansökt om certifieringen:

- Information om certifiering för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

- Åtgärdsplan för egenrevision

© 2021
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
Öppettider i växeln:
Mån och ons 13:00-16:30
Tis, tors och fre 8:30-12:00
För frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). För frågor som rör betalning av fakturor och påminnelser vänd dig till Fortnox, minfaktura@fortnox.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X