Vi certifierar växtodling, djurhållning, packerier, förädlingsföretag och importörer för såväl konventionell som ekologisk produktion. Vi genomför revisioner i hela landet av såväl enskilt anslutna producenter som producentorganisationer som är anslutna via gruppcertifiering. Samtidig revision av flera standarder är möjlig vilket innebär att du sparar både tid och pengar!

För följande regelverk utför vi certifieringen under ackreditering; IP standarderna, EUs förordning för ekologisk produktion, KRAVs regelverk och GlobalGAP. För certifiering enligt GlobalGAP har vi samarbete med SGS Germany GmbH, som innehar ackrediteringen för denna standard.

Vår fakturahantering sköts av Fortnox och skickas ut via e-post (om ni inte särskilt har begärt att få pappersfaktura).

SIGILL Kvalitetssystem Svenskt Sigill logo

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. Du väljer själv vilken inriktning/modul och nivå verksamheten ska certifieras enligt. Certifikatet ger kunden trygghet och ditt företag ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten.

IP SIGILL - En Certifiering enligt Sigillnivån

Ekologisk produktion KRAV LogoEU Ekologisk produktion logo

EUs förordningar avseende ekologiskt produktion beskriver hur grödor och djur ska skötas och hur livsmedel och foder ska tillverkas för att få märkas som ekologiska. Ekologisk märkning ger konsumenterna förtroende för att varorna är producerade och kontrollerade enligt ekologiska regler.

KRAV - Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. är en organisation bestående av representanter från detaljhandeln och lantbrukssektorn som tagit fram en standard för "Good Agricultural Practice" (G.A.P.). Syftet med standarden är att öka livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn, samt att för konsumenterna visa odlarnas åtagande och förmåga att producera säker och ren mat.

RIP Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete 2Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete 1

Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier samt Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i frukt- och gröntpackerier (RIP) togs fram i syfte att lyfta fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och att sammanställa dessa delar i en form som är anpassad efter de förutsättningar som packerierna arbetar efter. Riktlinjerna har även anpassats till BRC-standarden för att möta handelns krav.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet & Kvalitetsmärkt HästgymnasiumKvalitetsmärkt HästverksamhetKvalitetsmärkt Hästgymnasium

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är en är en kvalitetssäkring för verksamheter med hästhållning. Certifieringen bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö och ger den som bedriver hästverksamhet möjlighet att visa att denne driver en verksamhet i framkant.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är ett tillägg för gymnasieskolor med hästinriktning. Där certifieringen bygger på branschställda krav som syftar till att ge eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet och att undervisning sker i yrkesmässig miljö.

Instruktion för ansökan finns under fliken Hästcertifiering.

 

Ansökningsblanketter

Ansökan IP Sigill

Ansökan Eko-EU / KRAV

Ansökan Restaurang och Storhushåll

Ansökan RIP-godkännande

Ansökningshandlingar för GLOBALG.A.P. kan beställas via certifiering@smak.se.

© 2021
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
Öppettider i växeln:
Mån och ons 13:00-16:30
Tis, tors och fre 8:30-12:00
För frågor kring din certifiering kontakta din revisor (se kontaktuppgifter under Kontakt Personal). För frågor som rör betalning av fakturor och påminnelser vänd dig till Fortnox, minfaktura@fortnox.se.
Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.  X