SMAK

Systemunderhåll

 
Just nu genomför vi systemunderhåll som påverkar möjligheten för samtliga att logga in här på SMAK.se.

Underhållet beräknas färdigt senast 15 maj, 8:00 men kan komma att bli färdigt tidigare.


Med vänliga hälsningar, SMAK
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83