Klimatcertifiera din produktion

Maten står ungefär för en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser och många konsumenter vill kunna välja mat med mindre klimatpåverkan. Därför har Sigill Kvalitetssystem och KRAV tillsammans tagit fram regler för klimatcertifiering av livsmedel.

För Sigill-producenter erbjuds en frivillig tilläggsmärkning med en speciell variant av Svenskt Sigill-märket. SMAK Certifiering AB har t.ex. certifierat Bjärekyckling, Sveriges första klimatcertifierade kyckling.

KRAV har gått en annan väg än Sigill och istället valt att successivt infoga de nya klimatreglerna i KRAV-regelverket. Certifieringen innebär att producenten går igenom sin produktion, analyserar möjligheterna att bli bättre. Exempel på viktiga åtgärder är effektivare användning av gårdens kväve och därmed minskade utsläpp av lustgas, minskad energianvändning samt minskad sojaanvändning och närproducerade fodermedel.

Mer information finns via länkarna nedan:  

      Klimatmärkningen.se
      KRAV.se/klimat
      Svenskt Sigill

Naturbeteskött

För att få sälja sitt kött som Naturbeteskött ska reglerna i för IP Sigill Nötkött samt tilläggsreglerna för Naturbeteskött uppfyllas. Dessa regler säkrar att det, förutom livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg även sker vård av naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Att naturbetesmarker används vid betesgång är centralt för att köttet ska få säljas som Naturbeteskött.

© 2017
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Martin Riebe
 040-46 26 80

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se