Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för schyssta arbetsvillkor och trygga arbetsgivare. En certifiering som innebär att man har kvalitetssäkrat sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Med denna certifiering har man bevis för att verksamheten uppfyller arbetsmarknadens lagar och regler.

IP Arbetsvillkor är en kompletteringsmodul vilket innebär att den kan vara den enda IP modulen som en verksamhet är certifierad mot men den kan också vara en modul som kompletterar en annan IP modul.
Följande områden innehåller IP Arbetsvillkor:

  • Ledning och organisation
  • Systematisk arbetsmiljöarbete
  • Arbetsrättsliga regler – Egna anställda
  • Arbetsrättsliga regler – Inhyrd arbetskraft
  • Boende
© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
tisdagar, fredagar
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se