SMAK

Styrelse för SMAK Certifiering AB

 

Ledamöter

 
Lennart Thorstensson, ordf.

Eric Winding, vice ordf.

Sven Pettersson, ledamot


Åsa Domeij

Jane Skytt, personalrepresentant SMAK AB


Martin Riebe, VD SMAK AB

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83