SMAK

Om SMAK

 

”SMAK´s affärsidé är att erbjuda kvalitets- och certifieringstjänster till livsmedelsbranschen så att konsumentens behov av bra och säkra livsmedel blir tillgodosett”

 
SMAK Certifiering AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen där LRF, GRO, ICA, COOP, SABA Trading, LI (Livsmedelsindustrierna) och SPR (Potatishandlarnas Riksförbund) ingår. SMAK erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet av lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling och restaurang och kan med sin oberoende granskning ge trovärdighet åt producenternas åtaganden när det gäller kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.
 

Bakgrund

1953: SMAK, Svensk Matpotatiskontroll, bildades. Ett halvstatligt företag som genomförde kvalitetskontroller av potatis.
1991: Stiftelsen Potatisbranschen bildades och övertog SMAK samma år.

1995: Utökade med certifieringstjänster med anknytning till lantbruks- och trädgårdsproduktion (IP Sigill).
2003: Blev ackrediterade för den internationella Eurepgap-standarden för trädgårdsprodukter. 
2006: Godkända av Jordbruksverket och Livsmedelverket samt ackrediterade av Swedac, som kontrollorgan för ekologisk produktion enligt EU´s regler.
2007: Utökar med att även utföra certifiering enligt KRAVs regler.
2012: Blir ett renodlat certifieringsbolag. All verksamhet som rör provning och kvalitetsarbete med potatis lämnar SMAK och utförs istället av Svensk Potatis.

 

Lokalisering

SMAK har kontor i Lilla Böslid utanför Halmstad, Älvsjö i Stockholm samt huvudkontoret i Alnarp mellan Lund och Malmö. I certifieringsverksamheten arbetar ca 20 revisorer som är placerade runt om i Sverige.

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83