Ledamöter

Lennart Thorstensson, ordf.

Eric Winding, vice ordf.

Sven Pettersson, ledamot

Åsa Domeij, ledamot

Agneta den Braver, personalrepresentant SMAK Certifiering AB

Gitte Eskhult, VD SMAK Certifiering AB

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
tisdagar, fredagar
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se