SMAK:s kundsystem sammankopplas med Mitt KRAV


Information för KRAV-certifierade kunder.

Du som är lantbrukare och även kund hos KRAV behöver inte rapportera in dina produktionsuppgifter på fler ställen än i SMAK:s kundsystem. Uppgifterna förs därifrån över till KRAVs kundportal Mitt KRAV.

Om du vill att KRAV t ex marknadsför ditt företag kan det finnas fler uppgifter som KRAV behöver och dessa kan du lägga in direkt på Mitt KRAV.

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
tisdagar, fredagar
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se