SMAKs kundsystem kommer att sammankopplas med Mitt KRAV

SMAKs kundsystem kommer att sammankopplas med Mitt KRAV.

Du som har en certifiering enligt KRAVs regler har fått information från KRAV om kundportalen ”Mitt KRAV”. Du ska logga in och aktivera ditt konto enligt den instruktion som KRAV skickat ut. Detta måste ske före revision.
 

Vi arbetar nu på att skapa en integration mellan Mitt KRAV och SMAKs kundsystem. Detta innebär att uppgifterna därefter kommer att överföras automatiskt från SMAKs kundsystem till Mitt KRAV. Det räcker då att du som kund lägger in dina uppgifter i SMAKs kunddatasystem. Det du behöver göra i Mitt KRAV är att gå in och verifiera att de överförda uppgifterna i Mitt KRAV är korrekta. Även annan information som gäller dig som kund och som rapporteras in i SMAKs kunddatasystem t ex en adressändring kommer att föras över automatiskt till Mitt KRAV.

 

© 2017
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Martin Riebe
 040-46 26 80

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se