Regelverk 2018

IP Livsmedel har uppdaterats och kommit i ny version 2018. Detsamma gäller för Allmänna villkor, vars senaste uppdaterade regelverk nu är 2018:1. Ett antal moduler som har uppdaterats inför 2018 kommer att börja gälla fr o m 2018-04-01. Dessa är följande;

  •           IP Sigill Nöt tillval Naturbeteskött
  •           IP Sigill Lamm tillval Naturbeteskött
  •           IP Sigill Frukt & Grönt
  •           IP Frukt & Grönt Grundcertifiering
  •           IP Prydnadsväxter & Plantskola

Handböcker med regelverken går att beställa hos Sigill Kvalitetssystem AB. Se vidare på www.sigill.se.

I KRAVs nya regelbok för 2018 har det gjorts ett fåtal förändringar i de flesta regelområden. Några nya regler har tillkommit. Några exempel på förändringar; regler gällande socialt ansvar vid import (avsnitt 16.4), förpackningsreglerna (avsnitt 3.5) samt ändring av språklig karaktär för att anpassa till andra regelverk och vägledning. Läs mer om detta på www.krav.se.

Regelverken för RIP potatis och RIP Frukt & Grönt kom  i nya versioner  under 2017. Den största förändringen är att det nu finns verifieringskrav för varje regel. För mer information kontakta oss på SMAK Certifiering AB.

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
tisdagar, fredagar
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se