Regelverk 2017

IP Arbetsvillkor är en helt ny typ av modul som kallas kompletteringsmodul, den kan kompletteras till andra moduler men den kan också vara en enskild certifiering . Regelverket för IP Sigill Spannmål & Oljeväxter har uppdaterats och kommit i ny version 2017. Detsamma gäller för Allmänna villkor, vars senaste uppdaterade regelverk nu är 2017:2. Därutöver har enstaka regeländringar skett i IP Frukt & Grönt grundcertifiering, IP Mjölk grundcertifiering samt IP Nöt grundcertifiering. Se vidare på hemsidan Sigill Kvalitetssystem AB, www.sigill.se.

I KRAVs nya regelbok för 2017 har uppdateringar framförallt gjorts i kapitel 16 Import och införsel och kapitel 20 kring märkningen för resturanger. Det finns dock någon regelförändring i de flesta av kapitlen. Läs mer om detta på www.krav.se.

Regelverken för RIP potatis och RIP Frukt & Grönt har kommit i nya versioner. Den största förändringen är att det nu finns verifieringskrav för varje regel. För mer information kontakta oss på SMAK Certifiering AB.

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Martin Riebe
 040-46 26 80

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se