SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Besöksadresser:

Kungsgårdsvägen 8A, 230 53 ALNARP

Lilla Böslid 146, 305 96 ELDSBERGA

Rådde Gård, Box 5067, 514 05 LÄNGHEM

Klustervägen 11, 590 76 VRETA KLUSTER
Gitte Eskhult
VD, revisor
Alnarp
040-46 26 81
Dan Elisson
Revisionsledare, revisor
Eldsberga
035-427 33
Camilla Larsson
Ekonomi och fakturafrågor
Alnarp
040-46 26 83
Johanna Johansson
Administratör
Alnarp
040-46 26 84
Gisela Wendt Jönsson
Systemadministratör
Alnarp
040-46 26 85
Agneta Bäckström
Revisor
0533-73 50 94
Agneta den Braver
Revisor
0340-20 19 78
Anna Bönner
Revisor
0494-77 39 97
Ann-Charlotte Englund
Revisor
08-556 708 36
Annelie Andersson
Revisor
0415-30 19 72
Arne Alldén
Revisor
08-556 708 33
Boel Sandberg
Revisor
0500-27 19 61
Carina Hanell
Revisor
0582-45 89 90
Christian Grandi
Kvalitetssamordnare
040-46 26 84
Christina Klingberg
Revisor
08-556 708 35
Erkki Rautio
Revisor
+358-40 541 21 31
Helene Holmqvist
Revisor
0158 - 80 13 12
Helene Westman
Revisor
0150-40 17 29
Jane Skytt
Revisor
0346-21 63 04
Jonathan Clark
Revisor
0935-53 25 25
Karin Bergfors
Revisor
060-701 80 73
Karin Olsson
Revisor
069-665 39 97
Katrine Petäjistö
Revisor
08-50861604
Marcus Olsson
Revisor
040-46 26 82
Maria Gustafsson
Revisor
0221-37 63 83
Mats Hägglund
Revisor
Länghem
0392-77 39 96
Mikael Henriksson
Revisor
0270-20 20 77
Mikaela Hoff
Revisor
046-378 02 39
Olof Ståhl
Revisor
Föräldraledig mars – september
0313-000 985
Tehres Paulsson
Revisor
0533-73 50 70
Therese Sherlunda
Revisor
0142-61 13 23
Ullika Wikström
Revisor
0346-21 63 08
Ulrica Bexelius
Revisor
0706-31 92 93
Åsa Bengtsson
Revisor
044-253 19 51
© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
tisdagar, fredagar
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se