GLOBALG.A.P.-standarden för färska bär, frukt, grönsaker och potatis har stora likheter med det svenska "Integrerad Produktion"-systemet som drivs av Sigill Kvalitetssystem AB.
 
Sigill Kvalitetssystem arbetar också för s.k. benchmarking mot GLOBALG.A.P., dvs ett godkännande att man uppfyller kraven i GLOBALG.A.P.-standarden. Idag finns det dock vissa skillnader i systemen och de är olika strukturerade.

GLOBALG.A.P.-standarden omfattar:

 • Spårbarhet av produkter
 • Registrering av alla odlingsåtgärder
 • Sorter och grundstammar
 • Platshistoria och platsskötsel
 • Jord- och substrathantering
 • Gödselanvändning
 • Bevattning
 • Växtskydd
 • Skörd och hantering efter skörd
 • Miljö, avfall, föroreningar, återvinning och återanvändning
 • Arbetares hälsa, säkerhet och välfärd
 • Klagomålshantering
 • Intern revision

Från och med 2012 gäller IFA Version 4.0 och nedan finns länkar till dokumenten på GlobalG.A.P.s hemsida.

- Integrated Farm Assurance - Introduction and Specific Rules 
- Control Points and Compliance Criteria - All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables 
- General Regulations - part I - General Rules
- General Regulations - part II - Parts for Option 2 and Option 1 Multisites with QMS

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
tisdagar, fredagar
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se