GLOBALG.A.P.-standarden för färska bär, frukt, grönsaker och potatis har stora likheter med det svenska "Integrerad Produktion"-systemet som drivs av Sigill Kvalitetssystem AB.
 
Sigill Kvalitetssystem arbetar också för s.k. benchmarking mot GLOBALG.A.P., dvs ett godkännande att man uppfyller kraven i GLOBALG.A.P.-standarden. Idag finns det dock vissa skillnader i systemen och de är olika strukturerade.

GLOBALG.A.P.-standarden omfattar:

 • Spårbarhet av produkter
 • Registrering av alla odlingsåtgärder
 • Sorter och grundstammar
 • Platshistoria och platsskötsel
 • Jord- och substrathantering
 • Gödselanvändning
 • Bevattning
 • Växtskydd
 • Skörd och hantering efter skörd
 • Miljö, avfall, föroreningar, återvinning och återanvändning
 • Arbetares hälsa, säkerhet och välfärd
 • Klagomålshantering
 • Intern revision

Från och med 2012 gäller IFA Version 4.0 och nedan finns länkar till dokumenten på GlobalG.A.P.s hemsida.

- Integrated Farm Assurance - Introduction and Specific Rules 
- Control Points and Compliance Criteria - All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables 
- General Regulations - part I - General Rules
- General Regulations - part II - Parts for Option 2 and Option 1 Multisites with QMS

© 2019
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl) Tider fr.o.m. v.36: må, ons: 13.00-16.30, ti, to, fre: 8.30-12.00
Kontakta revisorer (se under kontakter personal) eller mejla:   
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
  
SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok