Vem behöver certifiering?

Lagstiftningen som reglerar ekologisk produktion säger att alla som framställer, bereder, förvarar eller importerar från tredje land och som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser ska certifiera sin verksamhet. I Sverige görs dock undantag från detta krav för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument eller slutanvändare, under förutsättning att de inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land. Observera att försäljning på distans s.k näthandel inte räknas som försäljning direkt till slutkonsument d v s denna försäljning ska vara certifierad.

Märkning av ekologiska livsmedel

SE-EKO-03
Svenskt Jordbruk

På alla färdigförpackade ekologiska livsmedel är EUs logotyp för ekologisk produktion obligatorisk. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda logotypen. Se vidare på EUs sida om ekologisk produktion.

I samma synfält som logotypen ska kodnumret anges för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som utför kontrollen av den senaste produktions- eller beredningsåtgärden.

SE-EKO-03 är kodnumret för SMAK Certifiering AB.
Kodnumret ska alltid ha formen AB-CDE-XXX som står för:

  • AB- står för medlemslandet.
  • CDE - bokstavskombination för ekologisk produktion.
  • XXX - numret för respektive kontrollorgan

I anslutning till logotypen ska också produktionsplatsen för de ingående jordbruksråvarorna anges, uttryckt som ”EU-jordbruk”, ”icke-EU-jordbruk” eller ”EU/icke-EU-jordbruk”. I de fall då alla ingående jordbruksråvaror har producerats i ett och samma land är det tillåtet att istället ange ursprungslandet t.ex ”Svenskt jordbruk” (exemplet ovan).

Ladda ner logotyper

 

 

Annan certifiering

SMAK Certifiering AB har även möjlighet att kombinera ekologisk certifiering med annan certifiering för livsmedelshantering. Kontakta oss gärna för att få aktuell information om olika certifieringskombinationer.

Läs mer...
- Nationella riktlinjer för ekologisk produktion
- KRAVs hemsida
- Livsmedelsverkets hemsida

© 2019
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl) Vecka 25-33: tis, to 8.30-12.00, ons 13:00-16:30
Kontakta revisorer (se under kontakter personal) eller mejla:   
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
  
SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok