Vi erbjuder ekologisk certifiering över hela landet inom växtodling och djurhållning. För dig som har flera verksamhetsgrenar eller olika produktionsplatser eller önskar certifiering enligt flera olika standarder kan det vara aktuellt att kontakta oss för en offertförfrågan.

Uppgifter som årligen ska redovisas är areal och djur. Det ska göras via kundsidan. Information om detta skickas ut varje år till alla kunder som är berörda.

Regler

  • Jordbruksverket har tagit fram vägledningar som förklarar produktionsreglerna för EU-ekologisk produktion, se Jordbruksverkets hemsida.

Regelverk och vägledning finns under följande länkar.

Stöd för lantbruksföretag

För att få full miljöersättning för ekologisk produktion krävs att man är certifierad.

Förutom att du ska följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med 1 januari ska du också senast sista ansökningsdag vara anmäld till ett kontrollorgan. Ett kontrollorgan kontrollerar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion. Kontrollorganet certifierar din produktion. Anmäl din produktion för certifiering senast sista ansökningsdag det år du söker åtagandet.

Det måste vara samma person eller företag som ansluter produktionen till ett godkänt kontrollorgan och som söker ersättningen. Du kan alltså inte vara certifiera genom någon annan.

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl)
  
VD
Martin Riebe
 040-46 26 80

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
 040-46 26 83

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se