SMAK

Tilläggscertifiering

 

Klimatcertifiera din produktion

 

Maten står ungefär för en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser och många konsumenter vill kunna välja mat med mindre klimatpåverkan. Därför har Sigill Kvalitetssystem och KRAV tillsammans tagit fram regler för klimatcertifiering av livsmedel.


För Sigill-producenter erbjuds en frivillig tilläggsmärkning med en speciell variant av Svenskt Sigill-märket. SMAK har t.ex. certifierat de odlare som levererar råvaror till Findus klimatmärkta produkter.

 

KRAV har gått en annan väg än Sigill och istället valt att successivt infoga de nya klimatreglerna i KRAV-regelverket. Certifieringen innebär att producenten går igenom sin produktion, analyserar möjligheterna att bli bättre. Exempel på viktiga åtgärder är effektivare användning av gårdens kväve och därmed minskade utsläpp av lustgas, minskad energianvändning i olika delar av verksamheten samt minskad sojaanvändning och närproducerade fodermedel


Mer information finns via länkarna nedan:  

      Klimatmärkningen.se
      KRAV.se/klimat
      Svenskt Sigill

 

Naturbeteskött

 

För att få sälja sitt kött som Naturbeteskött ska reglerna i för IP Sigill Nötkött samt tilläggsreglerna för Naturbeteskött uppfyllas. Dessa regler säkrar att det, förutom livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg även sker vård av naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Att naturbetesmarker används vid betesgång är centralt för att köttet ska få säljas som Naturbeteskött.

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83