SMAK

SIGILL Kvalitetssystem

 

IP är en standard för kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter, i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IPs regler innebär att du som producent följer vissa regler och därefter får ett kvitto på att produktionen uppfyller de kvalitetskrav som ställts. 

 

IP innehåller två kravnivåer. Den grundläggande nivån, IP Grundcertifiering, baseras på svensk lagstiftning och branschriktlinjer inom det aktuella området. Den högre nivån, IP Sigill, driver utvecklingen mot hållbarhet när det gäller livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. Denna nivå ger dig möjlighet att använda kvalitetsmärket Svenskt Sigill.


Ett kvalitetsmärke

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att produkterna har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och öppna svenska landskap. IP står för "Integrerad Produktion" och innebär en helhetssyn på hur odling påverkar omgivande miljö och en behovsanpassad odlingsstrategi.

 

Grundcertifieringsnivån omfattar följande produktionsinriktningar:

- Frukt & Grönt
- Mjölk
- Nöt
- Gris

- Slakttransport av nöt och gris
- Hantering vid slakt av nöt och gris
- Livsmedelsförädling vid små och medelstora livsmedelsföretag
 
Sigillnivån omfattar följande produktionsinriktningar:
- Frukt & grönt
- Spannmål & oljeväxter
- Mjölk
- Gris

- Lamm
- Nöt - ev.tillägg naturbete
- Kyckling
- Prydnadsväxter & plantskola

 

Tilläggscertifiering
För den som är IP Sigill-certifierad är det möjligt att utöka certiferingen med tillägg för klimat, där målet är minskad klimatpåverkan, och naturbete där målet är utökad vård av naturbetesmarker och den biologiska mångfalden.

 

Hur går det till?

 

Mer information om hur certifieringen går till finns att läsa på Svenskt Sigills hemsida

Ansöker om certifiering gör du enklast via vår hemsida, det enda som krävs är en giltig e-postadress. Gå tillbaka till startsidan och klicka på "Ansök här". Har du ingen e-postadress skriver du istället ut ansökningsblanketten som finns längst ner på sidan och skickar in den till oss.
 

Egenrevisionen genomförs med fördel digitalt via Svenskt Sigills webbaserade verktyg IP Egenrevision.
 
 
 
 
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83