SMAK

Lantbruk

 

EUREPGAP-standarden för lantbruk presenterades i september 2003. Tanken var att skapa en internationell standard för lantbruk som kunde fungera som en gemensam norm och som jämförelse mot nationella och regionala system för certifiering. EUREP uppmanade standardägare, typ producentorganisationer, att låta deras system genomgå "benchmarking" mot EUREPGAP-standarden för att underlätta jämförelse och handel med lantbruksprodukter från olika länder och regioner.

Under 2007 presenterades en ny version av standarden där man även integrerat de tidigare fristående standarderna för frukt och grönsaker, prydnadsväxter, samt aquakultur i modulsystemet. Detta för att underlätta samtidig certifiering av företag med blandad produktion. Samtidigt döpes standarden om till GLOBALG.A.P.

Mer information om standarden och innehållet i de olika modulerna finns på: www.globalgap.org

 
 
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83