SMAK

Livsmedel & Import

 

Vem behöver certifiering?

 

Lagstiftningen säger att alla som framställer, bereder, förvarar eller importerar från tredje land och som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser ska certifiera sin verksamhet. I Sverige görs dock undantag från detta krav för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument eller slutanvändare, under förutsättning att de 

  • inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land, 
  • inte samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktsvaror av samma slag.
 
Märkning av ekologiska livsmedel
På alla färdigförpackade ekologiska livsmedel är EUs logotyp för ekologisk produktion obligatorisk. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda logotypen. Se vidare på EUs sida om ekologisk produktion.
  SE-EKO-03  Svenskt  Jordbruk
 
I samma synfält som logotypen ska kodnumret anges för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som utför kontrollen av den senaste produktions- eller beredningsåtgärden.

SE-EKO-03 är kodnumret för SMAK Certifiering AB.
Kodnumret ska alltid ha formen AB-CDE-XXX som står för:
  • AB- står för medlemslandet.
  • CDE - bokstavskombination för ekologisk produktion.
  • XXX - numret för respektive kontrollorgan
I anslutning till logotypen ska också produktionsplatsen för de ingående jordbruksråvarorna anges, uttryckt som ”EU-jordbruk”, ”icke-EU-jordbruk” eller ”EU/icke-EU-jordbruk”. I de fall då alla ingående jordbruksråvaror har producerats i ett och samma land är det tillåtet att istället ange ursprungslandet t.ex ”Svenskt jordbruk” (exemplet ovan).
 

Ladda ner logotyper

 
 

Ansökan
Ansöker om certifiering gör du enklast via vår hemsida, det enda som krävs är en giltig e-postadress. Har du ingen e-postadress skriver du istället ut ansökningsblanketten och skickar in den till oss. Klicka på Gör din ansökan här! i vänstra spalten för vidare information och för att göra ansökan.

 

Annan certifiering
SMAK har även möjlighet att kombinera ekologisk certifiering med annan certifiering för livsmedelshantering, t.ex. IP- Livsmedel, BRC eller ISO 22000. Varav de sistnämnda utförs i samarbete med extern samarbetspartner. Kontakta oss gärna för att få aktuell information om olika certifieringskombinationer.

 

Läs mer...
                 - Nationella riktlinjer för ekologisk produktion
                 - KRAVs hemsida

                 - Livsmedelsverkets hemsida
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83