SMAK

Lantbruk & Trädgård

 

Vi erbjuder ekologisk certifiering över hela landet inom växtodling och djurhållning. För dig som har flera verksamhetsgrenar eller olika produktionsplatser eller önskar certifiering enligt flera olika standarder kan det vara aktuellt att kontakta oss för en offertförfrågan.

Uppgifter som årligen ska redovisas är areal och djur. Det kan göras via inloggning på hemsidan eller ifyllnad och inskickande av nedanstående blanketter.

Ansöker om certifiering gör du enklast via vår hemsida, det enda som krävs är en giltig e-postadress. Har du ingen e-postadress skriver du istället ut ansökningsblanketten och skickar in den till oss.

Regler

  • Jordbruksverket har tagit fram vägledningar som förklarar produktionsreglerna för EU-ekologisk produktion, se Jordbruksverkets hemsida.
 

Stöd för lantbruksföretag
För att få full miljöersättning för ekologisk produktion krävs att man är certifierad. Om man inte är certifierad går man miste om 50 % av stödet. För att få fullt stöd måste du vara anmäld till ett certifieringsorgan senast sista dagen för SAM-ansökan. Läs mer...
 

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83