SMAK

Ekologisk produktion

 

Ekologisk produktion enligt KRAVs eller EUs regler?

 
KRAV-märket är ett mycket väletablerat och känt varumärke för ekologisk produktion. Den höga kännedomen om KRAV-märket är resultatet av man redan 1985 etablerade regelverk och kontrollorganisation, samt började marknadsföra KRAV. Idag driver man ett omfattande marknadsarbete som är till stöd i marknadsföringen, vilket är speciellt viktigt för mindre enskilda producenter som ofta har begränsade resurser. KRAV-märket kompletterar och stärker då det egna varumärket.
 

Villkoren för ekologisk produktion styrs dock i grunden av EU-regler (Rådets förordning (EEG) nr 834 och 889) som är lagstiftning. Lagstiftningen säger att för att man skall få nyttja begrepp som "ekologiskt" eller liknande i marknadsföring eller försäljning krävs att man står under kontroll av myndighet eller kontrollorgan.

 

Skillnad mellan EU´s regler och KRAVs regler
KRAVs regler för ekologisk produktion bygger på EUs förordningar nr 834 och 889 eftersom dessa är lagstiftning, men inom vissa områden har KRAV ytterligare villkor som skall uppfyllas för att kunna bli KRAV-certifierad. KRAVs regler omfattar även några produktionsområden som inte täcks av EUs förordningar. Detta gäller vattenbruk, textilråvaror, hudar, läder och skinn, restauranger och storhushåll, butik samt fiske.
 

Licensavgift

Vi tar betalt för KRAV-certifiering enligt samma principer som för EU-certifiering. För KRAV-certifieringen debiterar vi dessutom avgiften för varumärkeslicensen till KRAV, den avgiften vidareförmedlar vi sedan till KRAV.
Är du certifierad för något av regelområdena vattenbruk, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel fakturerar KRAV dig direkt.
Avgiften för varumärkeslicensen är densamma oberoende av vilket certifieringsorgan man väljer. Licensavgifterna används för att bevaka och företräda producenternas och branschens intressen i publika sammanhang samt för att ge kostnadseffektiv information till konsumenter. KRAV-certifierade får även fortlöpande information om branschen och marknaden från KRAV.
Uppgift om aktuell licensavgift finns på KRAVs hemsida.

 
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Telefon: 020-61 62 63 (vxl)
E-post: certifiering@smak.se

SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
VD
Martin Riebe
040-46 26 80
0702-35 50 01

Ekonomi och Fakturafrågor
Camilla Larsson
040-46 26 83