Svenskt Sigill logoIP är en standard för kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter, i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IPs regler innebär att du som producent följer vissa regler och därefter får ett kvitto på att produktionen uppfyller de kvalitetskrav som ställts.

IP innehåller två kravnivåer. Den grundläggande nivån, IP Grundcertifiering, baseras på svensk lagstiftning och branschriktlinjer inom det aktuella området. Den högre nivån, IP Sigill, driver utvecklingen mot hållbarhet när det gäller livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. Denna nivå ger dig möjlighet att använda kvalitetsmärket Svenskt Sigill.

Ett kvalitetsmärke

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att produkterna har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och öppna svenska landskap. IP står för "Integrerad Produktion" och innebär en helhetssyn på hur odling påverkar omgivande miljö och en behovsanpassad odlingsstrategi.

Grundcertifieringsnivån omfattar följande produktionsinriktningar:

- Frukt & Grönt
- Mjölk
- Nöt
- Gris
- Slakttransport av nöt och gris
- Hantering vid slakt av nöt och gris
- Livsmedelsförädling vid små och medelstora livsmedelsföretag

Sigillnivån omfattar följande produktionsinriktningar:

- Frukt & grönt
- Spannmål & oljeväxter
- Mjölk
- Gris
- Lamm
- Nöt - ev.tillägg naturbete
- Kyckling
- Prydnadsväxter & plantskola

Tilläggscertifiering

För den som är IP Sigill-certifierad är det möjligt att utöka certiferingen med tillägg för klimat, där målet är minskad klimatpåverkan, och naturbete där målet är utökad vård av naturbetesmarker och den biologiska mångfalden.

Hur går det till?

Mer information om hur certifieringen går till finns att läsa på Svenskt Sigills hemsida

Ansöker om certifiering gör du enklast här via vår hemsida. Klicka på Gör din ansökan här! som ligger överst på denna sida. Om du istället vill skriva ut en blankett och skicka in så går du till rubriken Certifieringar. Längst ner på den sidan finns ansökningsblanketter.

Egenrevisionen genomförs med fördel digitalt via vår kundportal. Logga in här på hemsidan för att komma till kundportalen genom att klicka högst upp på knappen Logga in.  Egenrevision ska göras av alla som har IP-certifierad produktion.

© 2019
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl) Vecka 25-33: tis, to 8.30-12.00, ons 13:00-16:30
Kontakta revisorer (se under kontakter personal) eller mejla:   
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
  
SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok