Vi certifierar växtodling, djurhållning, packerier, förädlingsföretag och importörer för såväl konventionell som ekologisk produktion. Vi genomför revisioner i hela landet av såväl enskilt anslutna producenter som producentorganisationer som är anslutna via gruppcertifiering. Samtidig revision av flera standarder är möjlig vilket innebär att du sparar både tid och pengar!

För följande regelverk utför vi certifieringen under ackreditering; IP standarderna, EUs förordning för ekologisk produktion, KRAVs regelverk och GlobalGAP. För certifiering enligt GlobalGAP har vi samarbete med Agro Management som innehar ackrediteringen för denna standard.

SIGILL Kvalitetssystem Svenskt Sigill logo

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. Du väljer själv vilken inriktning/modul och nivå verksamheten ska certifieras enligt. Certifikatet ger kunden trygghet och ditt företag ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten.

IP SIGILL - En Certifiering enligt Sigillnivån

Ekologisk produktion EU Ekologisk produktion logo

EUs förordningar avseende ekologiskt produktion beskriver hur grödor och djur ska skötas och hur livsmedel och foder ska tillverkas för att få märkas som ekologiska. Ekologisk märkning ger konsumenterna förtroende för att varorna är producerade och kontrollerade enligt ekologiska regler.

KRAV - Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. är en organisation bestående av representanter från detaljhandeln och lantbrukssektorn som tagit fram en standard för "Good Agricultural Practice" (G.A.P.). Syftet med standarden är att öka livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn, samt att för konsumenterna visa odlarnas åtagande och förmåga att producera säker och ren mat.

RIP 

Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier (RIP) togs fram i syfte att lyfta fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och att sammanställa dessa delar i en form som är anpassad efter de förutsättningar som packerierna arbetar efter. Riktlinjerna har även anpassats till BRC-standarden för att möta handelns krav.

Ansökan IP Sigill

Ansökan Eko-EU / KRAV

Ansökan Restaurang och Storhushåll

Ansökan RIP-godkännande

Certifierade företag enligt EU:s förordning nr 834/2007 om ekologisk produktion

Certifierade företag enligt KRAV:s regler

Ansökningshandlingar för GLOBALG.A.P. kan beställas via certifiering@smak.se.

© 2018
SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

 020-61 62 63 (vxl) Öppen må, ons 8.30-16.30, ti, to, fre 8.30-12.00
Kontakta revisorer (se under kontakter personal) eller mejla:   
VD
Gitte Eskhult
 040-46 26 81

Ekonomi och Fakturafrågor
  
SMAKs medarbetare har e-postadress enligt modellen namn.efternamn@smak.se
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Ok